Meie väärtused

Tegutsemise alusprintsiibid Me taotleme kõiges eetiliste põhimõtete järgimist,  tugevat enesedistsipliini ja kokkulepete täitmist; Me aktsepteerime iga inimese ainulaadsust; Iga laps/täiskasvanu on väärtuslik ja väärib austust. Õppimine/areng on seotud õpilastele osutatava respekti ja nende endi väärtuslikkuse tunnetamisega; Iga inimene saab muuta iseennast, perekonda, kooli, kogukonda maailma, temast enesest sõltub suurel määral, kuidas tal elus läheb; Kõik […]