Lasteaed

Vormsil avati lasteaed esmakordselt 1971. aastal Hullos, kuid 2002. aastal kolis lasteaed koolimaja vahetus naabruses valminud maja uutesse ruumidesse. Koos lasteaiaga avati ka uus ja ainulaadne mänguväljak Mini – Vormsi ning samas majas alustas tööd nõuetekohane köök. 2005. aastal moodustati lasteaeda ja kooli ühendav uudne õppeasutus – Vormsi Lasteaed-Põhikool.

Meie lasteaias töötab 1 liitrühm, mis pakub väikestele Vormsi põnnidele kasvamiseks ja arenemiseks koduseid ruume ning igakülgselt soodsaid tingimusi.

Lasteaed kui õppeasutus väärtustab kunagiste edumeelsete Vormsi koolmeistrite Konstantin Kreegi ja Jaan Spuhl – Rotalia missiooni – rakendada õppetegevuses kodulooalaseid materjale, et selle kaudu süvendada armastust lähema koduümbruse ja siinse kauni looduse vastu.

Tänu Vormsi laste kaasabile ja nende loomingule on valminud meie oma aabitsate sari: Vormsi kodukoha-aabits, Vormsi keskkonna-aabits, Vormsi metsa-aabits ning meie oma kalender Vormsi põnnide kuunäitaja 2012.