Meie pere

Käesoleval õppeaastal 2016/2017 õpib koolis  ? õpilast, sealhulgas 10 koduõppijat ning lasteaias käib ?  last.

Direktor

Age Hälvin

e- mail: age.kalda@gmail.com

Mob: 53025275

Õpetajad

Age Hälvin – 8-9. klassi klassijuhataja, füüsika, matemaatika 9.klass, loodusõpetus III kooliaste

Annika Adams –  1-3. klassi klassijuhataja, üldõpetus 1-3.klass, rahvatants

Malle Hokkonen – muusika I-III kooliaste, kehaline kasvatus I kooliaste, vene keel, inimeseõpetus II ja III kooliaste

Kadi Kivilo – 4-6.klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus II ja III kooliaste, kunst III kooliaste, , distantsõppe koordinaator

Age Kõiveer – geograafia, bioloogia, keemia, loodusõpetus II kooliaste

Maarja Koppelmaa – tehnoloogiaõpetus II ja III kooliaste, kunst II kooliaste

Heily Piip – 6-7. klassi klassijuhataja, matemaatika II ja III kooliaste, ajalugu, ühiskonnaõpetus

Ene Rand – käsitöö

Maibritt Kuuskmäe – inglise keel I – III kooliaste, robootika

Mikk Varblane – kehaline kasvatus II ja III kooliaste

Ene Koitla – lasteaiaõpetaja

Kristel Järv – lasteaia õpetaja abi

Jevgenia Kisler – lasteaia õpetaja abi (lapsehoolduspuhkusel)

Abipersonal

Majahoidja – Valentina Pimenova

Kokk – Alla Lääts

Nõustajad

Eve Kabin – logopeed