Distantsõpe

Kasutame Moodle e-õppekeskkonda https://moodle.hitsa.ee/. Peamiselt rakendame nelja õppesessiooniga kombineeritud e-õpet individuaalse õppekava rakendamise korral.