Kool

Vormsi Lasteaed-Põhikool

Vormsi Lasteaed-Põhikoolis õpib 15 õpilast päevaõppes ja 12 distantsõppes. Lasteaias käib 13 last.
Lasteaia õppetegevus toimub enamjaolt lasteaia territooriumil, kuid käiakse ka välitunde tegemas. Lasteaia koolieelikuid püüame lõimida kooli huvitegevustesse. Vaheaegadel käivad distantsõppe õpilased distantsõppesessioonidel ja kord aastas saavad kõik kooliõpilased kokku loovtööde kaitsmisel, kus nad esitlevad oma töid. Loovtöid teevad õpilased 2.-8. klassini.

Vormsi kooli ajalugu ulatub 1873. aastasse, kui avati esimesed koolid. Praegune koolimaja sai valmis 1937. aastal, mil õppetöö toimus rootsi ja eesti keeles. Alates 2005. aastast on kooli ja lasteaia nimi Vormsi Lasteaed-Põhikool. Käesoleval aastal tähistame juubeliaastat.

Ka lasteaia maja tähistab 15-aastast sünnipäeva.