Inimesed

Käesoleval õppeaastal 2017/2018 õpib koolis 27 õpilast, sealhulgas 12 distantsõppijat.

Lasteaias käib 13  last.

Direktor

Age Hälvin (lapsehoolduspuhkusel)

Direktori kohusetäitja

Heily Piip

E-post: heily.piip@vormsi.ee
Telefon: 53405385

Õpetajad

Age Hälvin, füüsika (lapsehoolduspuhkusel)
E-post: age@vormsi.ee

Heily Piip, matemaatika 6.- 9. klass , ühiskonnaõpetus
Direktori kohusetäitja
7.-9. klassi klassijuhataja
E-post: heily.piip@vormsi.ee
Skype: heily4

Madli Tarjus, inglise keel 2.-9. klass
Distantsõppe koordinaator
E-post: madli.tarjus@vormsi.ee
Skype: live:63336d1256aeb96f

Annika Adamsüldõpetus 2.-3. klass, matemaatika 4.-5. klass, kunst 7.-9. klass, rahvatants lasteaia koolieelikud ja 2.-8.klass
2.-3. klassi klassijuhataja

E-post: annika.adams@vormsi.ee
Skype: annika.adams1

Ivo Miksoneesti keel ja kirjandus 4.-9. klass, ajalugu 5.-6. klass, arvutiõpetus 2.-9.klass
5.-6. klassi klassijuhataja

E-post: ivo.mikson@vormsi.ee
Skype: ivo.mikson

Age Kõiveergeograafia, keemia, bioloogia, ajalugu 7.-9. klass, loodusõpetus 4.-6. klass
E-post: age.koiveer@vormsi.ee
Skype: agekoiveer

Malle Hokkonen, muusika 2.-9. klass, vene keel 6.-9. klass, kehaline kasvatus 2.-4. klass, inimeseõpetus 5.-9. klass
E-post:  malle.hokkonen@vormsi.ee
Skype: malle.hokkonen

Maarja Koppelmaatehnoloogiaõpetus 4.-9. klass, kunst 4.-6. klass
E-postmaarja.koppelmaa@vormsi.ee
Skype: maarjakoppelmaa

Ene Rand, tütarlaste käsitöö 3.-9. klass
E-post: ene.rand@vormsi.ee

Mikk Varblane, kehaline kasvatus 5.-9. klass
E-post: mikk.varblane@vormsi.ee

Ene Koitla, lasteaiaõpetaja-eripedagoog
E-post: ene.koitla@vormsi.ee

Kristel Järv, lasteaia õpetaja abi
E-post: kristel.jarv@vormsi.ee

Jevgenia Kisler, lasteaia õpetaja abi
E-post: jevgenia.kisler@vormsi.ee

Abipersonal

Alla Läätskokk
E-post: allalaats@gmail.com

Valentina Pimenova, koolimaja perenaine
E-post: valja.pimenova@gmail.com