Lasteaed

Vormsil avati lasteaed esmakordselt 1971. aastal Hullos, kuid 2002. aastal kolis lasteaed koolimaja vahetus naabruses valminud maja uutesse ruumidesse. Koos lasteaiaga avati ka uus ja ainulaadne mänguväljak Mini – Vormsi ning samas majas alustas tööd nõuetekohane köök. 2005. aastal moodustati lasteaeda ja kooli ühendav uudne õppeasutus – Vormsi Lasteaed-Põhikool.

Meie lasteaias töötab 1 liitrühm, mis pakub väikestele Vormsi põnnidele kasvamiseks ja arenemiseks koduseid ruume ning igakülgselt soodsaid tingimusi.

Tänu Vormsi laste kaasabile ja nende loomingule on valminud meie oma aabitsate sari: Vormsi kodukoha-aabits, Vormsi keskkonna-aabits ja Vormsi metsa-aabits.

Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused on planeeritud tegevused, välja arvatud muusika (toimub ainepõhisena), mis toimuvad vastavalt vajadusele lõimitud tegevustena nii gruppides kui individuaalselt. Kord nädalas või üle nädala toimub õppekäik, vähemalt kord aastas käime Haapsalus teatris.