Õppeaasta eesmärgid

 KOOS ARENEMINE

Koos arenemine läbi lasteaia ja kooli koostöö ning meeskonnatöö õppimine ühise panustamise eesmärgil.

ÕPILASE ARENGU TOETAMINE

Õpilaste arengu toetamine läbi individuaalõppe  ja õpilase arengu tagasisidestamise süsteemi arendamisese.

ÕPPEKAVA

Lasteaia ja kooli ühisõppekava koostamine.

Vormsi pärandkultuuri lõimimine ainekavadesse ja tunnivälisesse tegevusse.