Ainekavad

Koolieeliku pädevused (lasteaia ainekava)

Koolieeliku pädevused

I kooliastme põhiainete ainekavad

Eesti keele ainekava

Loodusõpetuse ainekava

Matemaatika ainekava

II – III kooliastme ainekavad

Eesti keele ainekava 4.klass-9.klass

Kirjanduse ainekava II ja III kooliaste.

Matemaatika ainekava 4.- 6.klass

Matemaatika ainekava 7.-9. klass

Loodusainete ainekavad

Geograafia ainekava 7. klass

Geograafia ainekava 8. klass

Geograafia ainekava 9. klass

Keemia ainekava 8. klass

Keemia ainekava 9. klass

Kunstiõpeuse ainekava 1.-9. klass

Inglise keele ainekava 1.-9. klass

Ajaloo ainekava 5.-9. klass

Kehaline kasvatus II ja III kooliaste

Käsitöö ainekava 3.-9. klass

Ühiskonnaõpetuse ainekava