Ainekavad

Koolieeliku pädevused (lasteaia ainekava)

Koolieeliku pädevused

I kooliastme põhiainete ainekavad

Eesti keele ainekava

Loodusõpetuse ainekava

Matemaatika ainekava

II – III kooliastme ainekavad

Matemaatika ainekava 7.-9. klass

Loodusainete ainekavad

Geograafia ainekava 7. klass

Geograafia ainekava 8. klass

Geograafia ainekava 9. klass

Keemia ainekava 8. klass

Keemia ainekava 9. klass

Kunstiõpeuse ainekava 1.-9. klass

Inglise keele ainekava 1.-9. klass

Ajaloo ainekava 5.-9. klass

Kehalise kasvatuse ainekava 4.-6. klass

Käsitöö ainekava 3.-9. klass