Distantsõpe

Distantsõpe Vormsi koolis sai alguse 2013/14 õppeaastal, kui kooli asusid õppima esimesed distantsõppijad 6. ja 8. klassi. Erinevate testperioodide järel e-posti teel ja Google Classroomis oleme keskendunud kursuste loomisele Moodle’i keskkonnas. Lisaks kasutatakse Skype’i ja e-posti. Ametlik õppe- ja kasvatustööalane infovahetus toimub kooli ja kodu vahel e-kooli (www.ekool.ee) kaudu.

Skype konsultatsiooni lepib õpilane kokku aineõpetajaga.

Tunnistused väljastab kool paberkandjal üks kord õppeaasta jooksul, perioodihindeid näeb e-koolist.

Kaks korda aastas sügisel ja kevadel annab klassijuhataja lapsevanemale ja õpilasele tagasisidet eksperthinnangute kohta, vähemalt kord aastas viiakse läbi arenguvestlus (võib toimuda ankeedi vormis).

Distantsõppe õpilastele korraldab kool vaheaegadel 2-päevaseid õppesessioone. Õppesessioonidel osalemine on kohustuslik. Vajadusel kutsutakse õpilane õppesessioonide vahepealsel ajal kooli.