Õppeaasta oluline info

Kokkuvõtvate sõnaliste hinnangute ja hinnete väljapaneku ajad

I veerand: 3. november 2017
II veerand: 19. jaanuar 2018
III veerand: 30.märts 2018
IV veerand: 1.juuni 2018

2017/2018 õppeaasta koolivaheajad

sügisvaheaeg 23. oktoober kuni 29. oktoober;
jõuluvaheaeg 22. detsember kuni 7. jaanuar;
kevadvaheaeg 16. märts kuni 25. märts;
suvevaheaeg (v.a. lõpuklass) 6.juuni kuni 31. august

Distantsõppesessioonid:

26.-27. oktoobril, 2017

4.-5. jaanuaril, 2018

15-16. märtsil, 2018

30.-31. mail, 2018

Põhikooli lõpueksamid 2017/2018  õppeaastal

1. juuni  – kirjalik eesti keele eksam
8. juuni – kirjalik matemaatika eksam
13. juuni – kirjalik valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
13.-14. juuni – suuline valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena

Üleminekueksam

25.mai  viiakse läbi 8. klassi üleminekueksam valitud aines